V současnosti používám TAROT MAGICKÉ BRÁNY od CIRA MARCHETTIHO, od kterého ostatně pochází všechny krásné a symbolicky výmluvné obrázky na těchto stránkách.

Postupem času a mého vývoje mi prošlo rukama spoustu karetních sad, začínáte od jednoduchých a postupně potřebujete stále více a více symboliky pro větší orientaci, či nápovědu.

Za celou tu dobu mého zájmu o TAROT a karty obecně, mám doma celkem slušnou sbírku různých tarotových sad, vykládacích karet, andělských karet a všech možných orákulí.

Občas si jen tak pro sebe nějaké z nich vytáhnu a ptám se…

TAROT - je kniha znalostí a moudrostí znázorňovaných obrazy a symboly; karta, kterou si vybereme, odráží naši vnitřní podobu nebo vnější zkušenost a zároveň odhaluje význam konkrétní situace; toto poznání někdy souhlasí s tím, co už o sobě víme, ale pravda, která se tímto způsobem ukáže, nás může překvapit.

KARTY - tarot tvoří sedmdesát osm karet; dělíme je na velká a malá arkána (z latinského arcanum - záhada, tajemství)

VELKÁ ARKÁNA - tvoří 22 karet, které znázorňují různé fáze našeho života a vývoje; první kartou je nečíslovaný Blázen a ostatních 21 karet je číslovaných

MALÁ ARKÁNA - tvoří 56 karet, které rozšiřují motivy velkých arkán a ukazují na možné budoucí události; karty se dělí do čtyř sérií: pohárů (kalichů), žezel (holí), mincí (peněz) a mečů; každá barva má deset číselných karet - od esa pod desítku a čtyři karty dvorní - páže, rytíře, královnu a krále; k významu každé karty malých arkán patří také význam spojený s jejím číslem a živlem; v úvahu se také bere, zda na dvorní kartě je muž či žena

PRINCIPY - je-li člověk psychologicky dobře vyvážený a "úplný", spojuje v sobě jak mužské, tak ženské rysy; mnohé z karet velkých arkán představují aspekty ženského či mužského principu; pokud jde o malá arkána, tak žezla a meče patří k mužskému principu a poháry a mince k ženskému

SYMBOLICKÉ MOTIVY - Tři nejdůležitější symbolické motivy tarotu jsou pohlaví, číslo a živel. S mužským a ženským principem jsou spojena i čísla; význam každé karty malých arkán se do značné míry zakládá na jejím čísle a také na barvě (sérii), k níž patří. Význam číselných kare velkých arkán není tak důležitý, protože každou lze určit i bez čísla. Oheň a vzduch jsou spojeny s mužskými rysy, voda a země s ženskými.

BARVY MALÝCH ARKÁN - Do každé barvy neboli série patří číselné karty od esa do desítky a čtyři dvorní karty páže, rytíř, královna a král. Při interpretaci těchto karet se uvažuje význam spojený s živlem barvy společně s číslem nebo pohlavím dvorní karty. Barvy - Poháry, Žezla, Mince a Meče.

VÝZNAM - Symboly dvaadvaceti Velkých arkán jsou klíčem k pochopení záhad naší duše, a tím i našeho osudu. Poznáním svého nejhlubšího nitra můžeme odhalit i svůj osud. Musíme si však uvědomit, že náš osud není neměnný. Je nám dána svobodná vůle, která umožňuje osud naplňovat, vzpírat se mu a nebo ho měnit. A jak se mění naše životní situace, tak se mění i odpovědi na otázky, které hledáme v kartách. Karty nám mohou ukázat cestu nebo nám alespoň pomoci lépe pochopit naši životní pouť. Jedna nás může varovat před nebezpečím, zatímco druhá nám může potvrdit či zpochybnit naše rozhodnutí. Variant existuje mnoho. Nicméně je nutné si stále připomínat vlastní a nepřenositelnou zodpovědnost za každé naše rozhodnutí a náš osud. Karty jsou jen pomocníkem na cestě. Také neexistuje žádný nejlepší způsob vykládání. Existují pouze návody, kterých se můžeme nebo nemusíme držet. Vykládání karet je otázka osobní zkušenosti a osobního přístupu.