Co je to vlastně KARMA a co je to OSUD? OSUD s KARMOU se nedá spojovat, ani zaměňovat.

OSUD člověka je vlastně jeho životní úkol, co má vykonat a záleží na něm, jak poctivě a spravedlivě bude tímto životem procházet.

KARMA je souhrn všech závažných dobrých a zejména zlých skutků člověka, které tento učinil v období minulých svých životů, které dosud nenapravil, se kterými se duše vrací s přesvědčením, že je člověk napraví v příštím životě. Je to vina, která lpí na duši člověka z dřívějška, kterou je třeba změnit. KARMA dusí duši a prochází s člověkem mnoha životy, ale jednou člověk musí karmu vyrovnat a odčinit.

KARMICKÝ KÓD odkrývá člověku smysl jeho současné inkarnace, hlavní životní úkol, vedlejší životní úkoly i úkoly splněné a zvládnuté.