ASTROLOGIE se nezabývá jen Slunečním znamením (Znamení zvěrokruhu). Pokud se určí také postavení ostatních planet, nabídne se nám fascinující pohled do nitra naší osobnosti. ASTROLOGIE se opírá o přesné astronomické výpočty a její vazba k astronomii byla vždy velmi těsná.

Na základě analogie (podobnosti) studuje ASTROLOGIE vztahy mezi seskupením planet na obloze a událostmi na Zemi. Je to nejstarší vědní obor, kterým se zabývali lidé v nejrůznějších dávných civilizacích. Pramení ze stejného zdroje jako potřeba náboženství nebo touha po porozumění vztahu okolního prostředí k vlastnímu já. ASTROLOGIE je z části vědou, protože zahrnuje empiricky pozorovatelné fenomény (jako například pohyb planet), z části uměním, protože užívá pro svůj výklad symboly, které vyžadují interpretaci.

ASTROLOGIE je založena na holistické filozofii, podle níž vesmír - a všechny věci uvnitř něho (včetně člověka) - jsou jednotou vnitřních vazeb a vzájemných závislostí. ASTROLOGIE osobnostní je založená na přesvědčení, že jednotlivec ztělesňuje kvalitu okamžiku, kdy se narodil. Studiem tohoto okamžiku o něm můžeme mnoho zjistit. Odvěké otázky o podstatě astrologie, tedy o tom, zda planety mají něco společného s lidským chováním, přetrvávají do dneška.